Life is not awarded, but a gift
De gallery bestaat uit de thema’s Roofvogels, Uilen, Water- en weidevogels, Zaad- en Insecteneters en Overige dieren.
De getoonde foto’s zijn slechts een impressie, de beeldbank is velen malen groter.