Life is not awarded, but a gift
Met roofvogels worden meestal twee (niet nauw aan elkaar verwante) orden van vogels bedoeld: de Accipitriformes en de Falconiformes. Het zijn over het algemeen vleesetende vogels die op een prooi jagen. Ze vangen deze prooi op de grond, in de lucht of in het water. Sommige soorten eten kadavers.
Roofvogels zijn niet de enige vogels die gewervelde dieren eten, dat doen bijvoorbeeld ook meeuwen, uilen, kraaien en klauwiren Roofvogels hebben klauwen met scherpe nagels met drie tenen vooruit en één teen achteruit en een grote kromme snavel. Niet iedere roofvogel is een uitgesproken vleeseter, er bestaat ook een roofvogel die leeft van de pulp uit de vruchten van de (wilde) oliepalm, de palmgier .
Roofvogels jagen overdag, ze worden daarom ook wel dagroofvogels genoemd indien men de uilen ook tot de roofvogels rekent. In dat geval hebben uilen de groepsnaam nachtroofvogels. Uilen vormen een eigen orde, destrigiformes en ze zijn niet verwant, noch aan de Accipitriformes of de Falconiformes. Uilen hebben overigens ook klauwen, maar dan met twee tenen naar voren en twee naar achteren en de kromme snavel is korter dan bij (dag-)roofvogels. Verder zijn uilen volledig aangepast aan jagen in het donker, hoewel er ook soorten overdag jagen.
Bron: Wikipedia

Roofvogels

IMAGE  1

Stacks Image 194
Steenarend

IMAGE  2

Stacks Image 199
Valegier

IMAGE  3

Stacks Image 201
Monniksgier

IMAGE  4

Stacks Image 203
Zwarte Wouw

IMAGE  5

Stacks Image 205
Rode Wouw

IMAGE  6

Stacks Image 207
Zeearend

IMAGE  7

Stacks Image 209
Bruine Kiekendief

IMAGE  8

Stacks Image 211
Torenvalk

IMAGE  9

Stacks Image 213
Sperwer

IMAGE  10

Stacks Image 215
Buizerd

IMAGE  11

Stacks Image 4239
Ruigpootbuizerd

IMAGE  12

Stacks Image 4241
Grauwe Kiekendief

IMAGE  13

Stacks Image 4002
Havik

IMAGE  14

Stacks Image 4004
Steppearend

IMAGE  15

Stacks Image 4012
Raaf

IMAGE  16

Stacks Image 4014
Schreeuwarend

IMAGE  17

Stacks Image 4016
Dwergarend

IMAGE  18

Stacks Image 4020
Kleine Torenvalk

IMAGE  19

Stacks Image 5676
Havikarend

IMAGE  20

Stacks Image 5678
Havikarend

IMAGE  21

Stacks Image 5680
Havik

IMAGE  22

Stacks Image 5707
Havik

IMAGE  23

Stacks Image 5712
Roodpootvalk

IMAGE  24

Stacks Image 5714
Sperwer
Wie ben ik

Rob Kempers, van jongs af aan geïnteresseerd in fotografie en serieus er mee bezig sinds de intrede van het digitale tijdperk toen mijn interesse omsloeg in een passie voor fotografie. Sinds enige jaren heb ik mij volledig toegelegd op natuur- en landschapsfotografie. Mijn foto’s zijn gepubliceerd in boeken, tijdschriften, kranten en hangen in menig kantoor.

Social Media

Volg mij op:Contact mij

Telephone: (0031) 634046423
Email: info@robkempers.nl

Copyright 2015 © Rob Kempers Photography. All rights reserved.