Life is not awarded, but a gift
Viseters, water en weide vogels

IMAGE  1

Stacks Image 3002
IJsvogel

IMAGE  2

Stacks Image 3007
Grote Jager

IMAGE  3

Stacks Image 3009
Koningseider

IMAGE  4

Stacks Image 3011
Kleinste Jager

IMAGE  5

Stacks Image 3013
Geoorde Fuut

IMAGE  6

Stacks Image 3015
Kraanvogel

IMAGE  7

Stacks Image 3017
Kievit

IMAGE  8

Stacks Image 3019
Alk

IMAGE  9

Stacks Image 3021
IJsvogel

IMAGE  10

Stacks Image 3023
Kemphaan

IMAGE  11

Stacks Image 3025
Grutto

IMAGE  12

Stacks Image 3027
Kluut

IMAGE  13

Stacks Image 3029
Lepelaar

IMAGE  14

Stacks Image 3031
Purperreiger

IMAGE  15

Stacks Image 3033
Ralreiger

IMAGE  16

Stacks Image 3035
Rode Patrijs

IMAGE  17

Stacks Image 3037
Roerdomp

IMAGE  18

Stacks Image 3039
Watersnip

IMAGE  19

Stacks Image 3041
Wulp

IMAGE  20

Stacks Image 3043
Gebrilde Zeekoet

IMAGE  21

Stacks Image 3045
Grutto

IMAGE  22

Stacks Image 3047
Jan van Gent

IMAGE  23

Stacks Image 3049
Kuifaalscholver

IMAGE  24

Stacks Image 3051
Kwak
Wie ben ik

Rob Kempers (1949) van jongs af aan geïnteresseerd in fotografie en serieus er mee bezig sinds de intrede van het digitale tijdperk toen mijn interesse omsloeg in een passie voor fotografie. Sinds enige jaren heb ik mij volledig toegelegd op natuur- en landschapsfotografie. Mijn foto’s zijn gepubliceerd in boeken, tijdschriften, kranten en hangen in menig kantoor.

Social Media

Volg mij op:Contact mij

Telephone: (0031) 634046423
Email: info@robkempers.nl

Copyright 2015 © Rob Kempers Photography. All rights reserved.
Om akkervogels te hulp te komen heeft Vogelbescherming een brochure gemaakt met allerlei tips en handreikingen: Akkervogels aan zet. Speciaal bedoeld voor alle personen en instanties die betrokken zijn bij het platteland: van boer tot natuurbeschermer van ambtenaar tot terreinbeheerder. 
Vogelbescherming Nederland roept boeren, terreinbeherende organisaties, natuurbeschermers en de overheid op om de handen ineen te slaan en akkervogels te hulp te komen. Akkervogels zijn de laatste decennia een beetje in de vergeethoek geraakt.
Het Nederlandse boerenland veranderde en het gevolg daarvan voor weidevogels werd snel duidelijk. De achteruitgang van akkervogels, zoals veldleeuwerik, patrijs en gele kwikstaart ging veel minder opvallend. Bijna sluimerend verdween vogel na vogel van het platteland.