Life is not awarded, but a gift
Zaad- en Insecteneters

IMAGE  1

Stacks Image 3204
Appelvink

IMAGE  2

Stacks Image 3209
Baardman- en vrouw

IMAGE  3

Stacks Image 3211
Bijeneter

IMAGE  4

Stacks Image 3213
Boomklever

IMAGE  5

Stacks Image 3215
Grote Trap

IMAGE  6

Stacks Image 3217
Kruisbek

IMAGE  7

Stacks Image 3219
Spreeuwenwolk

IMAGE  8

Stacks Image 3221
Pestvogel

IMAGE  9

Stacks Image 3223
Blauwborst

IMAGE  10

Stacks Image 3225
Blauwe Ekster

IMAGE  11

Stacks Image 3227
Grote Bonte Specht

IMAGE  12

Stacks Image 3229
Goudvink

IMAGE  13

Stacks Image 3231
Hop

IMAGE  14

Stacks Image 3233
Koekoek

IMAGE  15

Stacks Image 3235
Zwarte Specht

IMAGE  16

Stacks Image 3237
Boerenzwaluw

IMAGE  17

Stacks Image 3239
Gele Kwikstaart

IMAGE  18

Stacks Image 3241
Grauwe Vliegenvanger

IMAGE  19

Stacks Image 3243
Huismus

IMAGE  20

Stacks Image 3245
Roodborst

IMAGE  21

Stacks Image 3247
Geelgors

IMAGE  22

Stacks Image 3249
Roodborst

IMAGE  23

Stacks Image 3251
Kuifmees

IMAGE  24

Stacks Image 3253
Groenling

IMAGE  25

Stacks Image 3255
Ringmus

IMAGE  26

Stacks Image 3257
Roodkopklauwier

IMAGE  27

Stacks Image 3259
Gaai

IMAGE  28

Stacks Image 3261
Kuifleeuwerik

IMAGE  29

Stacks Image 3263
Winterkoning

IMAGE  30

Stacks Image 3265
Tjiftjaf
Wie ben ik

Rob Kempers (1949) van jongs af aan geïnteresseerd in fotografie en serieus er mee bezig sinds de intrede van het digitale tijdperk toen mijn interesse omsloeg in een passie voor fotografie. Sinds enige jaren heb ik mij volledig toegelegd op natuur- en landschapsfotografie. Mijn foto’s zijn gepubliceerd in boeken, tijdschriften, kranten en hangen in menig kantoor.
Social Media

Volg mij op :
Contact mij

Telephone: (0031) 634046423
Email: info@robkempers.nl

Copyright 2015 © Rob Kempers Photography. All rights reserved.
Aan deze info wordt nog gewerkt.