Life is not awarded, but a gift
Zaad- en Insecteneters

IMAGE  1

Stacks Image 3204
Hop

IMAGE  2

Stacks Image 3209
Scharrelaar

IMAGE  3

Stacks Image 3211
Bijeneter

IMAGE  4

Stacks Image 3213
Zuidelijke Klapekster

IMAGE  5

Stacks Image 3215
Grote Trap

IMAGE  6

Stacks Image 3217
Kleine Trap

IMAGE  7

Stacks Image 3219
Appelvink

IMAGE  8

Stacks Image 3221
Middelste Bonte Specht

IMAGE  9

Stacks Image 3223
Groen Specht

IMAGE  10

Stacks Image 3225
Blauwe Ekster

IMAGE  11

Stacks Image 3227
Grote Bonte Specht

IMAGE  12

Stacks Image 3229
Goudvink

IMAGE  13

Stacks Image 3231
Koekoek

IMAGE  14

Stacks Image 3233
Spreeuw

IMAGE  15

Stacks Image 3235
Zwarte Specht

IMAGE  16

Stacks Image 3237
Staartmees

IMAGE  17

Stacks Image 3239
Buidelmees

IMAGE  18

Stacks Image 3241
Grauwe Vliegenvanger

IMAGE  19

Stacks Image 3243
Veldleeuwerik

IMAGE  20

Stacks Image 3245
Tjiftjaf

IMAGE  21

Stacks Image 3247
Koolmees

IMAGE  22

Stacks Image 3249
Roodborst

IMAGE  23

Stacks Image 3251
Kuifmees

IMAGE  24

Stacks Image 3253
Pimpelmees

IMAGE  25

Stacks Image 3255
Ringmus

IMAGE  26

Stacks Image 3257
Roodkopklauwier

IMAGE  27

Stacks Image 3259
Gaai

IMAGE  28

Stacks Image 3261
Kuifleeuwerik

IMAGE  29

Stacks Image 3263
Winterkoning

IMAGE  30

Stacks Image 3265
Blauwborst

IMAGE  31

Stacks Image 3267
Boerenzwaluw

IMAGE  32

Stacks Image 3269
Boerenzwaluw

IMAGE  33

Stacks Image 3271
Nachtegaal

IMAGE  34

Stacks Image 3273
Bijeneter

IMAGE  35

Stacks Image 3275
Appelvink

IMAGE  36

Stacks Image 3277
Barmsijs
Wie ben ik

Rob Kempers, van jongs af aan geïnteresseerd in fotografie en serieus er mee bezig sinds de intrede van het digitale tijdperk toen mijn interesse omsloeg in een passie voor fotografie. Sinds enige jaren heb ik mij volledig toegelegd op natuur- en landschapsfotografie. Mijn foto’s zijn gepubliceerd in boeken, tijdschriften, kranten en hangen in menig kantoor.

Social Media

Volg mij op:Contact mij

Telephone: (0031) 634046423
Email: info@robkempers.nl

Copyright 2015 © Rob Kempers Photography. All rights reserved.
Aan deze info wordt nog gewerkt.